Hypnos

Vad är hypnos?
Hypnos är ett tillstånd där man är djupt, djupt avslappnad. I denna avslappning och detta lugn kommer man förbi det logiska och ofta kritiska tänkandet, och kan få en direktkontakt med det undermedvetna. Här finns våra minnen lagrade, både de vi minns och de vi inte minns, här finns också våra tankemönster och ”sanningar”. Genom hypnosen kan vi därför nå de glömda och undanträngda minnena och därigenom finna orsaken till fysiska och/eller psykiska problem.
Hypnos är ett helt naturligt och normalt tillstånd som vi befinner oss i dagligen. Vi dagdrömmer, läser en bra bok eller lyssnar på favoritmusiken. När vi gör detta befinner vi oss i det tillstånd som man kallar hypnos.

En bra definition på hypnos är:

Ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallad av suggestioner.

Om jag hypnotiseras, kommer jag att kunna vakna sedan?
Undersökningar med EEG på personer i hypnos visar identiskt lika kurvor som de vid full vakenhet. Hypnos är alltså ingen sömn och därför finns det heller ingenting att vakna upp ifrån. Däremot är man oftast behagligt avslappnad och de flesta vill istället stanna kvar i detta sköna tillstånd.

Kommer jag ihåg det som händer under hypnosen? Kan jag prata?

Du kan tala under hypnos och du minns allt du vill minnas.

Jag tror inte det går att hypnotisera mig?!
Alla, utom gravt handikappade, drogpåverkade eller små barn, kan gå in i hypnos. Faktum är att all hypnos är självhypnos, jag kan inte ”tvinga” in dig i ett hypnotiskt tillstånd. Jag leder dig med min röst, men det är du som väljer att bli avslappnad.

Kan jag förmås göra saker mot min vilja?
Eftersom du är medveten om vad som sker kan ingen göra något mot din vilja, det är bara för dig att öppna ögonen, resa dig upp och gå.

 

 

Min hypnosutbildning har jag gjort hos SSEAH och Jörgen Sundvall, www.sseah.se