Tidigare-Liv

En del av det vi bär med oss härstammar från tidigare liv och det kan vara spännande och intressant men också befriande att få uppleva något eller några av sina tidigare liv.

Genom att återigen uppleva det som hände i ett tidigare liv kan vi till exempel lösa upp ett gammalt trauma som har fortsatt att påverka oss i det här livet och därigenom få ett skönare liv här och nu.

Tidigare – Liv kan också vara en väg till befriande självinsikt där exempelvis dödsrädsla och rasfördomar försvinner och man kan få en djupare förståelse för sitt beteende vad gäller till exempel relationer och pengar.

Tid: 120 minuter