Suggestioner

Suggestioner under hypnos är ett sätt att ge det undermedvetna kraftfull positiv information och direktiv som förändrar sättet att tänka och/eller vara. Genom att vi under hypnos har en direktväg till det undermedvetna, där vi har alla tankemönster och ” sanningar”, blir en suggestion väldigt stark och kraftfull.  Normalt räcker det med 2-3 konsultationer och denna form lämpar sig väl för behandling av flera personer samtidigt. Några områden där suggestioner kan hjälpa är:

Stress
Fobier
Dålig självkänsla
Ballongmage
Rädsla att tala offentligt