Hypnoanalys

Detta är som psykoanalys men under hypnos. När man har mer djupgående problematik är denna mer effektiv och ger ett varaktigt resultat. Hypnoanalysen kan också vara en väg till ökad självkännedom som gör det möjligt att våga vara den person man vill vara. Den bygger på att varje symptom måste ha en orsak. Genom att hitta denna eller dessa orsaker och behandla det, släpper också symptomen. Finns det ingen orsak, kan det heller inte finnas några symptom. En hypnoanalys tar mellan 8-12 gånger.